Melleruds Båtklubb

"Sunnanå hamn, en självklar mötesplats vid Vänern." .... 58° 42,4 N 12° 30,6 E - Sjökort 135NW

INFORMATION

Månadsmöte / Medlemsmöte

följande dagar 2014

 

”Extra Möte” tisdag 12 februari kl. 19.00 i MIF lokalen

Onsdag 28 maj kl. 19.00 i Grillstugan i Sunnanå

Årsmöte söndag 7 december kl. 17.00 
Plats: IOGT – NTO lokalen vid Vattenkullen,

nära järnvägsstationen i Mellerud

Välkomna!

Styrelsen i Melleruds Båtklubb

 

 

 

Styrelsemöte följande dagar 2014

Torsdag 23 januari      kl. 19.00          Brålanda Stationshus

Torsdag 10 april          kl. 18.00         LRF konsult Mellerud

Lördag 17 maj             kl. 13.00         Klubbholmen

Torsdag 2 oktober       kl. 19.00         LRF i Mellerud  Fastställande av Bokslut

Torsdag 20 november  kl. 18.00         Brålanda Industri. Förberedande för årsmötet

 

 Styrelsen sammankallar vid behov via e- post

 

 reservation för ev. ändringar

 

Säsongskort på Dalslands Kanal 2014

Man ska vara medlem i MBK och ha en båtplats i Sunnanå hamn och vara bosatt i kanalsystemet. Beställs och betalas senast 26 maj hos sekreteraren Ingela via mail. sekreterare@mellerudsbatklubb.com 900kr betalas till Ingela + 20 kr/ sluss som betalas till slussvakten.
Skriv båtägare, båtens namn och båttyp. Är det nya medlemmar-2013 som fått båtplats be om ett intyg från hamnansvarig, Johan Udd, vilken båtplats ni har. Det går inte att beställa något Säsongskort efter 26 maj. 

 

  

AKTIVITETER 2014

Fisketävling på Klubbholmen 24 maj

 

* Eskader

   Torsdag 29 maj- Söndag 1 juni

 Genomfördes i fantastiskt väder och mycket gemyt, bastu, bad, motormuseumsbesök, god mat och allt som hör en  eskader till!

* Ljuständning i samband med sunnamo marknad 2 augusti

 

* Sunnanå Cup för 38:e året.      Info. Robert Olsson

  

* Höstfixardag på Klubbholmen Lördag   

   Mer info kommer

     

* Trollingtävling - Sunnanåträffen för 29:e året
     18-20 oktober             

 

Håll utkik på Hemsidan för senaste information

 

 

 

Trivselföreskrifter i Sunnanå Hamn 2014

 

* Inga lösa husdjur inom hamnområdet

 

* Fiske är inte tillåtet från bryggorna under tiden 1/5 – 30/9

  

* Cykling är inte tillåtet på bryggorna.

 

* Rökning förbjuden i  Grillstuga och toaletter.

 

* Ej tillåtet att ha med sig pälsdjur i Grillstugan.

Tänk på att…

 

- Barn som inte kan simma ska använda godkänd flytväst när de vistas i
   hamnområdet. Föräldrarna ansvarar för sina barn.


- Köra era fordon sakta. Vi har barn som leker i hamnen.

 

- Parkering skall ske på avsedda platser.

 

- Alltid hålla lägsta fart med sitt fartyg. Max 3 knop inom hamnområdet - Svallfritt.

 

- Båten skall förtöjas och avfendras på ett betryggande sätt.

 

- Säkra löpande rigg för att minska oljud.

 

- Toaletter med direktutsläpp får inte användas inom hamnområdet.

 

- Grill får inte användas ombord på båten eller på bryggor. Använd grillstugan och
   grillplatserna i bergen.

 

- Inte släcka glödande kol i Grillstugan med vatten. Låt dem brinna ut.

 

- Sopor läggs i avsedd behållare vid Servicehuset.

 

- Gemensamma utrymmen i land- toaletter, duschar m.m. – lämnas i samma
   skick som man önskar att finna dem.

 

- Miljöfarligt avfall lämnas i Miljöboden vid servicehuset.

 

- Försäkra dig om var brandutrustning och räddningsutrustning finns.

 

- Tystnad skall iakttas mellan klockan 23.00 och 07.00

 

- Vårda det som finns i hamnen och lämna hamnen som ni vill ha den när
  ni kommer tillbaka nästa gång.