Melleruds Båtklubb

"Sunnanå hamn, en självklar mötesplats vid Vänern." .... 58° 42,4 N 12° 30,6 E - Sjökort 135NW

INFORMATION

Nästa årsmöte äger rum den 6 december 2015.

Styrelsen sammankallar vid behov via e- post.

 

 

Vattenfall skall ha reparation av Ormo skärmen som startar i vår och håller på även sommaren 2016. Detta kommer tidvis att störa sjöfarten i Nordre-älv. klicka på länken för fullständig inforamtion. 

http://uploads.staticjw.com/su/sunnana/ormo-info-batklubbar.docx

 

Säsongskort på Dalslands Kanal 2015

Man ska vara medlem i MBK och ha en båtplats i Sunnanå hamn och vara bosatt i kanalsystemet. Beställs och betalas senast 10 maj hos sekreteraren Ingela via mail.sekreterare@mellerudsbatklubb.com 900kr betalas till Ingela + 20 kr/ sluss som betalas till slussvakten.
Skriv båtägare, båtens namn och båttyp. Är ni nya medlemmar från 2013 som fått båtplats, be om ett intyg från hamnansvarig, Johan Udd, vilken båtplats ni har. Det går inte att beställa något Säsongskort efter 10 maj. 

reservation för ev. ändringar.

 

  

AKTIVITETER 2015

*Vårfixardag klubbholmen.

 Datum kommer.

*Fisketävling på Klubbholmen

  Datum kommer.

 

* Eskader

 Datum kommer

 

*Båtfest ala cykelfest (klubbholmen)

 Datum kommer 

 

* Ljuständning i samband med sunnanå marknad 1 augusti.

1 Augusti. 

* Sunnanå Cup med knytkalas på kvällen.      

 Info. Robert Olsson

 8 Augusti

 

*Kräftskiva (klubbholmen)

  Datum kommer

* Höstfixardag på Klubbholmen Lördag   

  Datum kommer.

     

* Trollingtävling - Sunnanåträffen 
 
     18-20 oktober             

 

 

Vi i styrelsen verkar för att skapa trivsel och gemenskap i MBK, Vi försöker skapa evenemang och möjligheter att träffas och umgås Seglare som Motorbåtsfolk. Vårat inflytande i sunnanåhamn har minskat drastiskt de senaste åren. Vi har förutom evenemang i hamnen, ansvar för nattvakten, sjösättning och upptagning etc. Därför riktas vårt focus detta år främst mot våran klubbholme dit alla är välkommna och skall trivas.

 

Håll utkik på Hemsidan för senaste information

 

 

 

Trivselföreskrifter i Sunnanå Hamn 2015

 

* Inga lösa husdjur inom hamnområdet

 

* Fiske är inte tillåtet från bryggorna under tiden 1/5 – 30/9

  

* Cykling är inte tillåtet på bryggorna.

 

* Rökning förbjuden i  Grillstuga och toaletter.

 

* Ej tillåtet att ha med sig pälsdjur i Grillstugan.

Tänk på att…

 

- Barn som inte kan simma ska använda godkänd flytväst när de vistas i
   hamnområdet. Föräldrarna ansvarar för sina barn.


- Köra era fordon sakta. Vi har barn som leker i hamnen.

 

- Parkering skall ske på avsedda platser.

 

- Alltid hålla lägsta fart med sitt fartyg. Max 3 knop inom hamnområdet - Svallfritt.

 

- Båten skall förtöjas och avfendras på ett betryggande sätt.

 

- Säkra löpande rigg för att minska oljud.

 

- Toaletter med direktutsläpp får inte användas inom hamnområdet.

 

- Grill får inte användas ombord på båten eller på bryggor. Använd grillstugan och
   grillplatserna i bergen.

 

- Inte släcka glödande kol i Grillstugan med vatten. Låt dem brinna ut.

 

- Sopor läggs i avsedd behållare vid Servicehuset.

 

- Gemensamma utrymmen i land- toaletter, duschar m.m. – lämnas i samma
   skick som man önskar att finna dem.

 

- Miljöfarligt avfall lämnas i Miljöboden vid servicehuset.

 

- Försäkra dig om var brandutrustning och räddningsutrustning finns.

 

- Tystnad skall iakttas mellan klockan 23.00 och 07.00

 

- Vårda det som finns i hamnen och lämna hamnen som ni vill ha den när
  ni kommer tillbaka nästa gång.                                                   

 

Styrelsemöte följande dagar 2015

 

Torsdag 5 februari      efter extramötet        Stinsen

Lördag 25 april          kl. 10.00-11.00           Klubbholmen ( före vårfix )

Lördag 19 september kl. 10.00-11.00           Klubbholmen ( före höstfix,

då fastställs bokslutet )

Torsdag 5 november  kl. 18.00                  Brålanda Industri                                 ( Förberedande inför årsmötet )

reservation för ev. ändringar