Melleruds Båtklubb

"Sunnanå hamn, en självklar mötesplats vid Vänern." .... 58° 42,4 N 12° 30,6 E - Sjökort 135NW

INFORMATION

 

 

Melleruds Båtklubb

Medlemsmöte 2016:

 

 

 

 

 

Styrelsemöte följande dagar 2016

Torsdag 22 sep kl. 18.30  Brålanda Stationshus 

Fastställande av bokslut

Torsdag 10 nov kl. 18.30  Brålanda Stationshus

Årsmöte: Årsmöte på söndag 4 dec kl 17:00 i vår gamla klubbstuga i Sunnanå hamn. Anmälan om deltagande på årsmötet till Marielouise Hubert så maten räcker. Välkomna!

reservation för ev. ändringar

 

 

GÖTAKANAL har ett specialerbjudande för de som gick på Göta kanal under 2014, köper man en biljett även i år (2015) så får man silvernivårabatt (20%) redan 2016. Läs mer på:                                                http://www.gotakanal.se/kundklubb 

 

 

Säsongskort på Dalslands Kanal 2016

Är du medlem i Melleruds Båtklubb och har båtplats i Sunnanå har du möjlighet att köpa ett säsongskort på Dalslands Kanal. Kortet kostar 900 kr och ska beställas och betalas senast 10 maj av Ingela

Maila Ingela, sekreterare@mellerudsbatklubb.com och lämna uppgifter om namn,  medlnr, båtplats i Sunnanå, båtens namn och båttyp. Ingela mailar tillbaka uppgifter om hur  betalningen går till. Nya medlemmar efter 2013, kan behöva ett intyg från Johan Udd om att du har båtplats i Sunnanå. Därutöver kostar varje sluss 20 kr som betalas till slussvakten. 

 

Enkelbiljett kostar 2016

• upp till 4,99 m – 50 SEK / slussbassäng

• från 5.00 m till 7,99 m – 85 SEK / slussbassäng

• 8 m och över – 140 SEK / slussbassäng

Se övriga avgifter på 

http://www.dalslandskanal.se/fritidsbat/avgifter/

Öppetider hittar du på

http://www.dalslandskanal.se/fritidsbat/oppettider/

reservation för ev. ändringar.

 

  

AKTIVITETER 2016

 

 

  

* Vi firar Melleruds Båtklubb 90 år. MBK bildades 27 maj 1926

    Torsdag 19 maj kl. 19.00 På medlemsmötet 

    Plats: Tingssalen i Tingshuset i Mellerud. Vid fint väder har vi mötet i Sunnanå hamn

 

* Prova på att segla

   Tisdag 24 maj kl. 17.00 i Sunnanå hamn

    Info: Robert Olsson 070-508 31 01 och Ingvar Håkansson 070-580 18 59

 

* Eskader 

Eskadern är uppskjuten tills vidare pga för kallt väder och för få båtar i sjön som brukar deltaga. Eskaderledaren kommer med nytt förslag på datum!

Info: Stefan Olausson 070-717 56 03  

20-23 juli, Vänern kors och tvärs! Segeltävling!

I år kommer Vänern kors & tvärs att seglas i västra Vänern med samling i Åmål den 20 juli. Första etappen går till Sunnanå den 21 juli, andra till Ekens skärgård, SSW bryggan Mista Udde och den tredje och sista går till Ekenäs med målgång den 23 juli. Restaurang finns i Sunnanå och Ekenäs och grillkväll på Mista Udde. 

 

Håll utkik på hemsidan vvsf.se för mer information.

 

* Sunnanå marknad och ljuständning     Lördag 6:e augusti   

 

* Sunnanå Cup för 41:a året med något festligt efteråt

    Lördag 20 augusti

     Info: Robert Olsson 070-508 31 01

 

* Fisketävling på Klubbholmen    Ungdomssektionen inbjuder ALLA, 

   unga som gamla, till fisketävling med prisutdelning. 

   Lördag 27 augusti kl. 14.00 – 17.00    Info: Stefan Olausson 070-717 56 03 och Håkan Sjöberg

 

* Vi höstfixar på Klubbholmen. Klubben bjuder på korv & bröd    Lördag 17 sep kl. 10.00 – 

    Klubbåten går från hamnen kl. 09.30 för de som inte tar sig ut med egen båt.

 

* Trollingtävling – Sunnanåträffen för 32:a året      Fredag 14 oktober - söndag 16 oktober 

     Kontakt: Hans ”Pallen” Aronsson 070-478 98 29 eller Patrik Johansson 070-722 40 27

Reservation för ev. förändringar

      

 

 

Vi i styrelsen verkar för att skapa trivsel och gemenskap i MBK, Vi försöker skapa evenemang och möjligheter att träffas och umgås Seglare som Motorbåtsfolk. Vårat inflytande i sunnanåhamn har minskat drastiskt de senaste åren. Vi har förutom evenemang i hamnen, ansvar för nattvakten, sjösättning och upptagning etc. Vi har en klubbholme dit alla medlemmar är välkommna och skall trivas.

 

Håll utkik på Hemsidan för senaste information

 

 

 

Trivselföreskrifter i Sunnanå Hamn 2015

 

* Inga lösa husdjur inom hamnområdet

 

* Fiske är inte tillåtet från bryggorna under tiden 1/5 – 30/9

  

* Cykling är inte tillåtet på bryggorna.

 

* Rökning förbjuden i  Grillstuga och toaletter.

 

* Ej tillåtet att ha med sig pälsdjur i Grillstugan.

Tänk på att…

 

- Barn som inte kan simma ska använda godkänd flytväst när de vistas i
   hamnområdet. Föräldrarna ansvarar för sina barn.


- Köra era fordon sakta. Vi har barn som leker i hamnen.

 

- Parkering skall ske på avsedda platser.

 

- Alltid hålla lägsta fart med sitt fartyg. Max 3 knop inom hamnområdet - Svallfritt.

 

- Båten skall förtöjas och avfendras på ett betryggande sätt.

 

- Säkra löpande rigg för att minska oljud.

 

- Toaletter med direktutsläpp får inte användas inom hamnområdet.

 

- Grill får inte användas ombord på båten eller på bryggor. Använd grillstugan och
   grillplatserna i bergen.

 

- Inte släcka glödande kol i Grillstugan med vatten. Låt dem brinna ut.

 

- Sopor läggs i avsedd behållare vid Servicehuset.

 

- Gemensamma utrymmen i land- toaletter, duschar m.m. – lämnas i samma
   skick som man önskar att finna dem.

 

- Miljöfarligt avfall lämnas i Miljöboden vid servicehuset.

 

- Försäkra dig om var brandutrustning och räddningsutrustning finns.

 

- Tystnad skall iakttas mellan klockan 23.00 och 07.00

 

- Vårda det som finns i hamnen och lämna hamnen som ni vill ha den när
  ni kommer tillbaka nästa gång.                                                   

 

Styrelsemöte följande dagar 2015

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)