Melleruds Båtklubb

"Sunnanå hamn, en självklar mötesplats vid Vänern." .... 58° 42,4 N 12° 30,6 E - Sjökort 135NW

Historia

Handsydd MBK-vimpel
Året var 1926, 27 maj mellan kl 8.45 och kl 9.50
då bildades Melleruds Motorbåtsällskap-MMS
Det fanns inget riktigt protokoll från mötet men väl sekreterarens minnesanteckningar som redigt och klart berättar att man utsåg en interimsstyrelse på fem personer, även om det för flertalet bara är ett namn så är det för oss äldre medlemmar ändå möjligt att frammana människan bakom namnen. Detta är grundarna vars skapelse vi är satta att förvalta och vårda.
H Hermansson, K Packendorff, C A Olsson, P Ljungstedt och A Larsson
En permanent styrelse tillsattes 1 april 1930
1934 var vi 28 medlemmar
1942 ändrades namnet på föreningen till Melleruds Båtklubb - MBK
/ Lars Lästh 1991

 

Klubbens hemmahamn är Sunnanå hamn som ligger cirka 4 kilometer öster om Mellerud.

Sunnanå var förr i tiden utskeppningshamn för bl a norska handelsvaror och spannmål från Dalboslätten. Man har spekulerat i att den av gråsten uppförda bottenvåningen på Sunnanå Magasin skulle vara resterna av den medeltida borgen Wik, angiven på Olaus Magnus Charta Marina från 1530-talet. Numera har nyttotrafiken och godshamnen ersatts av fritidsbåtar.

Sunnanå är numera Melleruds småbåtshamn. F d lastageplats, belägen i södra delen av Köpmannebrobukten. Småbåtshamnen ligger vid naturskön skärgård. Vackert parkområde i hamnen. Härifrån utgår många båtar för trollingfiske på Vänern. Här finns även en naturstig man kan vandra om man vill ta en paus från båten.

Sunnanå hamnmagasin har en gammal historia. Ursprungligen var här en mindre försvarsanläggning, på dess ruiner uppbyggdes på 1600-talet av sten det som nu är bottenvåningen men gallerförsedda fönster. Det användes både som skydd för hamnanläggningen och till upplag för spannmål, som lastades och lossades i hamnen. När denna rörelse växte allt mer, påbyggdes magasinet med ytterligare en våning på 1800-talet. Vid denna tid, senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet, pågick här en omfattande utskeppning av spannmål.

Järnvägens östra slutpunkt, Sunnanå hamn, vid Vänern.
Omstigning mellan tåg och båt. Ångbåten är ”Kinnekulle af Råbäck”. Bilden togs 23 juli 1892

Sunnanå stationshus byggdes år 1871. Järnvägslinjen Fredrikshald-Sunnanå anlades och mycket virke gick denna väg till Fredrikstad i Norge. Det var en livlig tågtrafik vid hamnen på denna tiden. Två tåg i vardera riktningen dagligen under sommarhalvåret uppehöll person och lasttrafik.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)