Melleruds Båtklubb

"Sunnanå hamn, en självklar mötesplats vid Vänern." .... 58° 42,4 N 12° 30,6 E - Sjökort 135NW

Styrelse

Styrelsen i Melleruds Båtklubb 2022

Ordförande                   Ulf Eriksson
                                       Mobil: 070-678 60 34
                                       E-post: minilla32@gmail.com   

Vice ordförande:            Vakant

Kassör:                          Bo Pettersson
                                       Mobil: 070-966 65 81
                                       E-post: 052134001@telia.com

Sekreterare:                 Ingela Holmgren- Gerdén
                                       Tele: 0530- 134 76
                                       Mobil: 070- 277 30 12 
                                       E-post: sekreterare@mellerudsbatklubb.com
                                                  ingela.gerden@hotmail.se

Styrelseledamot:           Marie- Louise Hübert
                                        Mobil: 070-239 05 15
                                        E-post: hubert.ma@telia.com

Styrelseledamot:            Eva Östling
                                         Mobil: 070-399 06 21
                                         E-post: evaostling@hotmail.com

Styrelseledamot:            Tommy Eriksson
                                         Mobil: 070-772 57 58
                                         E-post: tommyjoeriksson@hotmail.se

Suppleant                       Mats Fredriksson
                                         Mobil: 070-788 52 10
                                         E-post: matsibralanda@gmail.com

Suppleant 
                        Vakant

MBK:s hemsida:                www.mellerudsbatklubb.com

                                       
 

Melleruds Båtklubb

Extern revisor: Magnus Kjörling, magnus@kjorlings.se

Lekmanna revisor: Robert Olsson 070-508 31 01 

Suppleant: Jonny Blom 070-796 43 61

Valberedning:

Sammankallande,              Vakant

Suppleant                           Vakant

Suppleant                           Vakant                 

Övriga funktionärer

Ungdomsansvarig:              Martin Niklasson 070-751 51 36           

Tävlingsansvarig:                Robert Olsson,   070-508 31 01
                                         E-post: robert.olsson@mellerud.se

Eskaderkommitté:               Vakant

Prickningskommitté:           Anders Lindahl,  073-824 24 73              
                                         k.anders.lindahl@gmail.com

                                         Johan Lindahl,   070-812 48 67             
                                         k.johan.lindahl@gmail.com

Klubbholmsfogdar:              Lars Persson,     076-128 03 85   
                                         persson.backeberg@telia.com

                                         Anders Gerdén,   070-646 08 87            
                                         ingela.gerden@hotmail.se

MBK:s Båtskjul 36:             Bo Pettersson

Representant i          
Värmlands Båtförbund:       Ronnie Åkerstedt,   070-53 107 18                                                                                                        akerstedt.ronnie@gmail.com  

 

 

 
                                                               

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)